Bc. Michaela Ručková

Diplomová práce

Zapojení cirkulárních RNA do patogeneze glioblastomu

Involvement of circular RNAs in pathogenesis of glioblastomu
Anotace:
Multiformní glioblastom (GBM) je vysoce maligní primární intrakraniální nádor s průměrnou dobou celkového přežití pacientů od 12 do 15 měsíců po stanovení diagnózy. I přes současnou konvenční léčbu se prognóza pacientů s GBM prakticky nijak nezlepšuje. Důvodem je vysoká heterogenita nádoru, jeho značná chemoradiorezistence a s tím související časné recidivy onemocnění. Jsou však intenzivně zkoumány …více
Abstract:
Glioblastoma multiforme (GBM) is a highly malignant primary intracaranial tumour with median overall survival of patients ranging from 12 to 15 months after the initial diagnosis. Despite currently available conventional treatment, the prognosis for patients with GBM is unfortunately still very poor. The primary reason for this is often thought to be extensive heterogeneity of the tumour, its chemoresistance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
  • Vedoucí: prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta