David Gabriel

Bakalářská práce

Posouzení variant vytápění v rodinném domě

Assessment of Alternatives Heating Family House
Anotace:
Predmetom bakalárskej práce je vypracovanie projektu rodinného domu pre realizáciu stavby a návrh dvoch variant vykurovania. Preto sa práca skladá z dvoch častí – stavebná časť a časť TZB (technické zariadenia budov). Prvá, stavebná časť, sa zaoberá vhodným návrhom stavebných konštrukcií pre splnenie tepelno-izolačných požiadaviek príslušných noriem. Druhá časť sa zaoberá návrhom vykurovania rodinného …více
Abstract:
The subject of this bachelor thesis is the elaboration of a project of a family house for a realization of the construction, and desing of two variants of heating. Therefore the thesis consists of two parts – a part dealing with a construction, and a part dealing with technical equipment of buildings. The first discusses appropriate desing of building structures to meet the thermal insulation requirements …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2017
  • Vedoucí: Irena Svatošová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava