Bc. Michal Ročeň

Bakalářská práce

Nové metody v internetové marketingové komunikaci

New methods in intermet marketing communication
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá novými metodami v internetové marketingové komunikaci, kdy se snažím v teoretické rovině popsat tyto metody a jejich výhody a nevýhody. Praktickou částí je případová studie implementace nových metod v internetové marketingové komunikaci do korporátního prostředí společnosti Generali Pojišťovna a.s. Cílem mé práce je dokázat efektivitu nových metod v internetové marketingové …více
Abstract:
This thesis deals with new methods in internet marketing communication when trying to describe the theoretical basis of these methods and their advantages and disadvantages. The practical part is a case study of the implementation of new methods in internet marketing communication in the corporate environment of Generali Pojišťovna a.s. The aim of my work is to prove the effectiveness of new methods …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 10. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 10. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Luděk Vajner
  • Oponent: PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní