Hana Vaňatková

Master's thesis

Vliv P+R parkovišť na dopravní situaci v Praze

Effect of Park and Ride parking lots on traffic situation in Prague
Abstract:
P+R parkoviště jsou ve světě velmi rozšířeným konceptem parkovací politiky, jehož záměrem je odsunout automobilovou dopravu z center měst na jejich periferie. Zde jsou také tato parkoviště nejčastěji budována a mají být jakýmsi pojítkem mezi individuální automobilovou dopravou a městskou hromadnou dopravou nebo příměstskými vlaky. Tento koncept parkování je podporován jak ze strany EU a Vlády ČR, tak …more
Abstract:
Park and Ride parking lots are very widespread concept of parking policy around the world, which is intended to move traffic away from city centers to the periphery. Therefore suburb is the most suitable place to build Park and Rides which should represent piece of chain connecting individual-car transportation with public transportation respectively individual-car transportation with suburban trains …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2013
  • Supervisor: Eliška Vejchodská
  • Reader: Jan Ropický

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/37492