Kateřina SEDLÁČKOVÁ

Bakalářská práce

Parkovací politika středně velkých měst

Parking Policy of medium-sized cities
Anotace:
Předložená práce je věnována statické dopravě České republiky. Zabývá se problémy souvisejícími s nárůstem individuální automobilové dopravy a s tím spojenými komplikacemi při parkování ve městech. Na základě zkoumání aktuálního stavu problematiky je v práci uvedeno několik metod a nástrojů, jak tyto jevy eliminovat. Cílem je, na základě teoretického poznání, které bude nastíněno v první části práce …více
Abstract:
The work is devoted to static traffic of the Czech Republic. It deals with issues related to the increase of private car traffic and the complications associated with parking in cities. Based on examining the current state of the problem there are few methods and tools given to show how to eliminate these phenomena. The goal, based on the theoretical knowledge that will be outlined in the first part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2012
Zveřejnit od: 9. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Boruta

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SEDLÁČKOVÁ, Kateřina. Parkovací politika středně velkých měst. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.1.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 1. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie / Geografie a regionální rozvoj