Alina Bahachenka

Bakalářská práce

Společenská odpovědnost firem a CSR reportování

Corporate Social Responsibility and CSR reporting
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je analyzovat CSR reportování v vybraných českých firmách a představit koncepci sociálního účetnictví v kontextu společensky odpovědného jednání firem. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. V teoretické části jsou popsány teorie a přístupy k aplikaci sociálního účetnictví do podnikové praxe a shrnuty teoretické poznatky z oblasti společenské odpovědnosti firem. Druhá …více
Abstract:
The main objective of this bachelor thesis is to analyze the level of CSR reporting in Czech Republic and to provide theoretical background of social accounting process. The bachelor's thesis consists of two parts. Theoretical part of the thesis describes social accounting and methods of its application to enterprise's practices and summarizes theoretical background of corporate social responsibility …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 2. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedoucí: Zuzana Džbánková
  • Oponent: Markéta Šumpíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/51643