Jan ZIMMERMANN

Bakalářská práce

Zobrazovací metody a endovaskulární léčba u akutních ischemických cévních mozkových příhod

Imaging methods and endovascular treatment of acute ischemic strokes
Anotace:
Bakalářská práce na téma zobrazovací metody a endovaskulární léčba u akutních ischemických cévních mozkových příhod je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části je obecně popsána anatomie a patologické procesy cévního zásobení mozku. Dále se v teoretické části zabýváme rozdělením cévních mozkových příhod. V další kapitole stručně popisujeme jednotlivé vyšetřovací postupy u …více
Abstract:
Bachelor thesis on the topic of imaging methods and endovascular treatment of acute ischemic cerebrovascular strokes is divided into theoretical part and practical part. In theoretical part, there is the general description of anatomy and pathological processes of cerebral vasculature. Furthermore in the theoretical part we deal with the division of cerebrovascular stroke. In the next chapter we briefly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Petr Schmiedhuber

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZIMMERMANN, Jan. Zobrazovací metody a endovaskulární léčba u akutních ischemických cévních mozkových příhod. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/