Theses 

Súčasné možnosti využitia WM (Word of mouth) ako nástroja pre budovanie značky podniku – Bc. Veronika Kundríková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Veronika Kundríková

Master's thesis

Súčasné možnosti využitia WM (Word of mouth) ako nástroja pre budovanie značky podniku

Current possibilities of using WM (Word of Mouth) technique for company brand building

Abstract: The aim of master thesis is to offer a comprehensive look at the issue of marketing communication and current possibilities of using WM (Word of Mouth) technique for company brand building. At the theoretical part is the reader apprised of theories about marketing communication tools, new trends in marketing caused by the digitalisation, the specifics of word of mouth and opinion leaders. It also presents all the necessary information about the brand, corporate image and branding. At the second part the author is analysing the current situation of student non-profit organization AEGEE-Praha while it confronts with the survey of perception of various types of information among young people. At the final part the author is suggesting other possibilities for improving the organization work, but also for using word of mouth techniques by companies in general.

Abstract: Diplomová práca ponúka komplexný pohľad na problematiku marketingovej komunikácie a súčasných možností využitia word of mouth marketingu pre budovanie značky. V teoreticko-metodologickej časti uvádza čitateľa do problematiky nástrojov marketingovej komunikácie, nových trendov v marketingu spôsobených digitalizáciou, špecifík pôsobenia word of mouth zdelení a názorových vodcov. Taktiež predstavuje všetky potrebné informácie o značkách, firemnej image a brandingu. V analyticko-empirickej časti práce sa autorka venuje analýze súčasnej situácie študentskej neziskovej organizácie AEGEE-Praha, z.s. z hľadiska štruktúry členov pričom ju konfrontuje s prieskumom vnímania rôznych typov zdelení u mladých ľudí. V závere práce ešte navrhuje ďaľšie možnosti zlepšenia fungovania organizácie, ale aj využitia word of mouth pre firmy všeobecne.

Keywords: marketingová komunikácia, nové trendy marketingu, word of mouth, názorový vodca, značka, branding, generácia Y, neziskové organizácie, promotion, new marketing trends, opinion leaders, brand, generation Y, non-profit organizations

Language used: Slovak

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 9. 2015
  • Supervisor: PhDr. Jaroslav Holoubek
  • Reader: doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze


Go to top | Current date and time: 20/4/2019 22:34, Week 16 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz