Bc. Simona Zatloukalová

Diplomová práce

Production of intrinsically unstructured proteins involved in formation of enamel matrix

Production of intrinsically unstructured proteins involved in formation of enamel matrix
Anotace:
Zubní sklovina je nejtvrdší tkáň v těle obratlovců. Z 98 % je tvořena minerálem hydroxylapatitem uspořádaným do podoby tzv. prizmat obklopených aprizmatickou hmotou. Sklovina vzniká procesem biominaralizace jako sekreční produkt buněk ameloblastů. Tyto speciální buňky produkují během amelogeneze velké množství proteinů, mezi které patří především amelogenin, ameloblastin, enamelin, tuftelin a mnohé …více
Abstract:
Tooth enamel is the hardest tissue of the body of vertebrates. It is formed by 98 % of hydroxylapatit mineral organized in so-called rods surrounded by interrod substance. Enamel is formed by process called biomineralization as a secreted product of ameloblasts. During amelogenesis these special cells produce a great amount of proteins, especially amelogenin, ameloblastin, enamelin, tuftelin and many …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Olga Heidingsfeld, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Zatloukalová, Simona. Production of intrinsically unstructured proteins involved in formation of enamel matrix. Pardubice, 2016. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Magisterský studijní program / obor:
Speciální chemicko-biologické obory / Bioanalytik