Mgr. Lucie Chalánková

Diplomová práce

Téma "Papír" v environmentální výchově na 1. stupni základní školy

Theme "Paper" in environmental education in primary schools
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem Papír z pohledu environmentální výchovy na 1. stupni ZŠ. Autorka se věnuje návrhu konkrétního výukového programu na téma „Papír“ v environmentální výchově na 1. stupni ZŠ, který je určen žákům 3. ročníku 1. stupně základní školy. Výukový program je konstruován tak, aby byl propojen s praktickým životem a umožňoval využití různých výukových metod a integraci ostatních …více
Abstract:
This thesis deals with the topic of paper from the point of view of environmental education in primary schools. The author applies herself to a specific educational program which deals with environmental education, specifically concerning paper, in primary schools and is directed at 3rd-grade pupils. The educational program is formed in such a way that it would be connected to practical life, and it …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2011
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.
  • Oponent: PaedDr. Bohumíra Šmahelová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta