Mgr. Martina Macháčková

Bakalářská práce

Environmental Education in ELT through "Green Songs"

Environmental Education in ELT through "Green Songs"
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá environmentální výukou v hodinách angličtiny. Představuje novou možnost v přístupu k takovéto výuce – pomocí písní s environmentální tematikou. V teoretické části práce je popsán koncept výuky environmentální výchovy ve školách obecně a specificky v hodinách anglického jazyka. Dále je rozebíráno využití autentických materiálů a tedy i hudby ve výuce angličtiny. Ve výzkumné …více
Abstract:
This thesis deals with the idea of blending teaching of English language with the subject of environmental issues. Presented new approach is introducing “green songs” as the teacher’s aid. This innovative approach is both defined and described in the Theoretical part, covers concepts of using authentic materials as music in ELT and discusses its combination with environmental education in general. …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Jaroslav Suchý
  • Oponent: Mgr. Jana Chocholatá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta