Theses 

Environmental Education in ELT through "Green Songs" – Mgr. Martina Macháčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Martina Macháčková

Bakalářská práce

Environmental Education in ELT through "Green Songs"

Environmental Education in ELT through "Green Songs"

Anotace: Bakalářská práce se zabývá environmentální výukou v hodinách angličtiny. Představuje novou možnost v přístupu k takovéto výuce – pomocí písní s environmentální tematikou. V teoretické části práce je popsán koncept výuky environmentální výchovy ve školách obecně a specificky v hodinách anglického jazyka. Dále je rozebíráno využití autentických materiálů a tedy i hudby ve výuce angličtiny. Ve výzkumné části práce jsou vytvořeny učební materiály k výuce čtyř hodin angličtiny založené na čtyřech různých písních. Tyto hodiny byly vyzkoušeny na střední škole u čtyř skupin žáků a ohodnoceny učitelem. Metodou vyplňovaných dotazníků byl zjištěn vliv hodin na studenty a zpětná vazba od nich. Některé aktivity v hodinách byly hodnoceny studenty velice pozitivně a celkově si studenti z hodin poměrně dost pamatovali a rozhodli se na jejich základě změnit některé své chování tak, aby se chovali více ekologicky, čímž bylo dosaženo cílů těchto hodin.

Abstract: This thesis deals with the idea of blending teaching of English language with the subject of environmental issues. Presented new approach is introducing “green songs” as the teacher’s aid. This innovative approach is both defined and described in the Theoretical part, covers concepts of using authentic materials as music in ELT and discusses its combination with environmental education in general. Practical part covers research trying to experimentally prove the effectiveness of using “green songs” in teaching both subjects simultaneously. Thesis describes four experimental lesson plans that have been taught at a high school and evaluated by both the teacher and the students by using specifically designed questionnaires. They have allowed turning students’ answers into quantitative values for objective comparison. The findings show that carrying out selected activities during the English lessons was very effective. The results had proven that majority of students have enriched their English skills while simultaneously gaining knowledge in environmental issues. Increased awareness as well as changing students’ behavior by becoming more environmentally friendly has fulfilled objectives of the conducted both investigation and research.

Keywords: Music in ELT, Environmental education, environmental songs, lesson plans, hudba ve výuce anglického jazyka, environmentální výchova, písně s environmentální tematikou, plán hodiny

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Jaroslav Suchý
  • Oponent: Mgr. Jana Chocholatá

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 09:37, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz