Klára SLÁDKOVÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces v péči o pacienta s cévní mozkovou příhodou

Nursing Process in Care of Patient with Stroke
Anotace:
Cílem bakalářské práce je navrhnout ošetřovatelský plán péče u konkrétního pacienta s cévní mozkovou příhodou pomocí ošetřovatelských diagnóz NANDA ? International, Taxonomie II. Mezi dílčí cíle patří stanovení ošetřovatelských cílů, navržení ošetřovatelských intervencí, realizací a hodnocení ošetřovatelské péče. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce je zaměřena na rozdělení …více
Abstract:
Aim of bachelor?s thesis is to design a plan of nursing care for a particular patient with cerebrovascular akcident by using the nursing diagnoses NANDA ? International, Taxonimie II. Some of the objectives include determining the nursing outcomes, propose of nursing intervention and rating nursing care. It is dividend into theoretical and practical parts. The teoretical part is focused on cerebrovascular …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2014
Zveřejnit od: 11. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Soňa Bocková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SLÁDKOVÁ, Klára. Ošetřovatelský proces v péči o pacienta s cévní mozkovou příhodou. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta