Bc. Nikola Urbánková

Master's thesis

Srovnání objektivních a subjektivních hodnot očního astigmatismu

Comparison of objective and subjective ocular astigmatism values
Abstract:
Diplomová práce se zabývá objektivním a subjektivním vyšetřením refrakčních vad a porovnáním změřených výsledků. Je zaměřena především na oční astigmatismus. V první kapitole jsou popsaná jednotlivá optická prostředí oka, která ovlivňují chod světelného paprsku. V následující kapitole je rozdělení refrakčních vad oka s důrazem na astigmatismus, kterému je věnovaná samostatná kapitola. Poslední kapitola …more
Abstract:
My thesis evaluates examination of refractive errors by objective and subjective method and compares measured results. It is focused on ocular astigmatism. The first chapter describes the various optical environments of the eye that influence sunbeam passing through eye environment. In the next chapter are described refractive errors of the eye in relation with astigmatism, which is discussed in a …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2015
  • Supervisor: MUDr. Petra Kocandová
  • Reader: Mgr. Matěj Skrbek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta