Bc. Gabriela Plačková

Bakalářská práce

Spropitné: empirický výzkum chování zákazníků českých kadeřnictví

Tipping: empirical research of Czech hair stylists' customers
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Spropitné: empirický výzkum chování zákazníků českých kadeřnictví“ je zjistit, jaké faktory ovlivňují výši spropitného, jež zanechají zákazníci svým kadeřníkům. V úvodu práce se věnuji rešerši literatury zabývající se spropitným v restauracích a kadeřnictvích. V následující kapitole představuji použité proměnné a jejich popisné statistiky. Dále se v této kapitole zabývám …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis „Tipping: Empirical research of Czech hair stylists´ customers.” is to find out which factors influence the amount of tip that customers leave their hairdressers. The thesis opens with a literature searches dealing with tipping in restaurants and hairdressing salons. It is followed by a chapter on presenting variables and their descriptive staistics. In addition, this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Michal Kvasnička, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Josef Menšík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika

Práce na příbuzné téma