Bc. David Šenk

Bachelor's thesis

Problémy poskytovatelů ubytovacích služeb v turistické oblasti Moravský kras a okolí

Problems of accommodation services in the tourist area of "Moravský kras a okolí"
Abstract:
Cílem bakalářské práce je, pomocí vlastního dotazníkového šetření, vyhodnotit míru důvěry ubytovatelů ve stabilitu jejich podnikatelského prostředí v turistické oblasti Moravský kras a okolí. První část definuje pojem cestovní ruch, jeho vývoj a současné trendy. Druhá část se věnuje krátké charakteristice zkoumané oblasti a popisu koordinace cestovního ruchu. Následující třetí část charakterizuje jednotlivé …more
Abstract:
The object of this bachelor thesis is, by means of a questionnaire research, to analyse the degree of trust of accommodation providers in stability of their business environment in tourist area Moravský kras a okolí. The first part defines the term tourism, its development in history and current trends. The second part shortly presents examined area and organisation of tourism. The following third …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 1. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 1. 2012
  • Supervisor: Ing. Martin Šauer, Ph.D.
  • Reader: doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta