Bc. Jana Stelmaščuková

Master's thesis

Ošetřovatelská péče o dětského pacienta se zevní komorovou drenáží

Nursing care of pediatric patients with external ventricular drainage
Abstract:
Diplomová práce zjišťuje kvalitu poskytované ošetřovatelské péče u dětských pacientů se zevní komorovou drenáží na pracovištích, na kterých se tito pacienti rutinně nehospitalizují. Teoretická část je věnována problematice intrakraniální hypertenze a hydrocefalu, jako nejčastějšímu důvodu indikace zavedení drenážního systému, jeho léčbě, možným komplikacím léčby a zásadám v péči o pacienty se zevní …more
Abstract:
The diploma thesis examines the quality of provided nursing care in pediatric patients with external ventricular drainage at departments where these patients are not routinely hospitalized. The theoretical part is dedicated to intracranial hypertension and hydrocephalus as the most frequent reasons for the indication of the introduction of the drainage system, their treatment, possible complications …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 9. 2017
  • Supervisor: Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Dana Soldánová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Master programme / field:
Specializations in Health Science / Intensive Care