Bc. Petra Bezděková

Diplomová práce

Bazální stimulace u jedinců s kombinovaným postižením

Basal stimulation in individuals with multiple handicap
Anotace:
Téma diplomové práce nese název - Bazální stimulace u jedinců s kombinovaným postižením. Diplomová práce se zabývá konceptem Bazální stimulace, která je důležitou součástí podpory osob s kombinovaným postižením. Teoretická část obsahuje terminologické pojmy jako kombinované postižení, legislativně vymezuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, charakterizuje koncept Bazální stimulace …více
Abstract:
The topic of thesis is entitled - Basal stimulation in individuals with multiple disabilities. This thesis is based on concept of Basal stimulation, which is an important part of supporting people with multiple disabilities. Theory part includes terminology combined such as multiple disabilities,legislative delimit education of pupils with special needs and defines concept of Basal stimulation and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta