Lenka LAJTNEROVÁ

Master's thesis

Výstupy ve vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace na 1. stupni základní školy. Output in the field of mathematics education and its application at lower grade basic school system.

Output in the field of mathematics education and its application at lower grade basic school system.
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na vzdělávací oblast Matematika a její aplikace. Cílem práce je zjištění úrovně osvojení poznatků z této oblasti žáky pátých ročníků základní školy a zmapování očekávání učitelů 1. stupně a učitelů matematiky 2. stupně o úrovni znalostí žáků učiva ve vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace při přechodu z 1. stupně na 2. stupeň. V teoretické části práce je stručně zaznamenán …more
Abstract:
This dissertation focuses on the educational field of mathematics and its application. The aim of the dissertation is to discover the degree of the mastery of knowledge in this field in fifth grade pupils of primary school, and charting the expectations of teachers in the first grade, and teachers of mathematics in the second grade, on the level of the students' knowledge in the field of mathematics …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 11. 2012
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Dagmar Malinová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

LAJTNEROVÁ, Lenka. Výstupy ve vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace na 1. stupni základní školy. Output in the field of mathematics education and its application at lower grade basic school system.. Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Education

Master programme / field:
Primary School Teacher Education / Teaching in Primary Schools