Bc. Jan Koreček

Diplomová práce

Reforma veřejných financí - mikro a makroekonomické aspekty

The reform of public finances - aspects of micro and macroekonomics
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá současnou reformou veřejných financí v České republice z hlediska jejího vlivu v mikroekonomii a makroekonomii. V úvodu popisuje současný daňový a důchodový systém v České republice a následně obsah jednotlivých reforem, jak daňového, tak i důchodového systému. V následující části se práce zaměřuje na své hlavní cíle, kterými jsou změna sazby daně z přidané hodnoty a …více
Abstract:
This thesis deals with the current reform of public finances in the Czech Republic in terms of its influence in microeconomics and macroeconomics. The introduction describes the current tax and pension system in the Czech Republic and then the content of individual reforms, such as tax, and pension system. In the following section, the work focuses on its core objectives, which are the change rates …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Herbert Heissler

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní