Jiří MATĚJKA

Bachelor's thesis

Filmové adaptace literárních předloh. Vybrané filmové adaptace dramatu Williama Shakespeara Othello.

Film adaptations of literary works. Selected drama film adaptation of William Shakespeare's Othello.
Abstract:
Tato bakalářská práce byla zaměřena na analýzu tragédie Othello od Williama Shakespeara. Tato analýza měla konfrontovat filmové zpracování s literární předlohou.
Abstract:
This bachelor thesis is an analysis of the tragedy Othello by William Shakespeare. It compares screen adaptations with the literary work.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Jan Kastner

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MATĚJKA, Jiří. Filmové adaptace literárních předloh. Vybrané filmové adaptace dramatu Williama Shakespeara Othello.. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/