Bc. Lenka Stodolová

Bakalářská práce

Vztah akademické motivace, smyslu života a akademického výkonu u studentů medicíny

Associations between academic motivation, meaning of life and academic performance in medical students
Anotace:
Práce se zaměřila na vztah akademické motivace, smyslu života a akademického výkonu u studentů medicíny. Hlavním cílem bylo prozkoumat, zda určité typy motivace ke studiu, postulované v rámci sebedeterminační teorie, více souvisí s životní smysluplností než jiné. Dalším cílem bylo zjistit, jestli některé typy akademické motivace a životní smysluplnost souvisí se studijním prospěch nebo časem stráveným …více
Abstract:
This study explored the correlation between academic motivation, meaning of life and academic achievement among medical students. The research aimed to investigate whether particular types of academic motivation, postulated within the framework of self-determination theory, are related to the meaningfulness of life more than others. Another goal of this study was to find out whether some types of academic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Tatiana Malatincová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta