Bc. Martina Floriánová

Diplomová práce

Personální management ve veřejné správě

Personnel Management in the public administration
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na personální management ve veřejné správě a na význam lidských zdrojů, který v současné době díky probíhající reformě veřejné správy nabývá na významu. Jsou to právě úředníci, kteří tvoří základ pro kvalitní a efektivní fungování úřadů. Teoretická část se zabývá významem managementu organizace a rozdíly mezi managementem ve veřejném a soukromém sektoru. Praktická část specifikuje …více
Abstract:
The Diploma thesis is focused on principles of personnel management implementation in the public administration and on the significance of the human resources, which is currently increased due to the ongoing reform. It is not necesry to remind the fact that officials form the basis of authorities and offices effective and efficient activities. The theoretical part of the thesis deals with the significance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.
  • Oponent: doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní