Bc. Yongfan Cai

Bakalářská práce

Recent Trends and Challenges in Human Resource Management in the Next Years

Recent Trends and Challenges in Human Resource Management in the Next Years
Anotace:
Ekonomická globalizace a informační technologie neustále mění vnější prostředí řízení podniku. Aby bylo možné čelit výzvám tržní konkurence, mění se i řízení lidských zdrojů v podnicích. V první kapitole je prostřednictvím přehledu literatury představen pojem a význam lidských zdrojů. Druhá kapitola představuje hlavní výzkumné metody, včetně literární rešerše, případové studie, dotazníkového šetření …více
Abstract:
Economic globalization and information technology constantly change the external environment of enterprise management. In order to meet the challenges from market competition, enterprise human resource management is changing. The first chapter introduces the concept and significance of human resources through a literature review. The second chapter introduces the main research methods, including literature …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 7. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 8. 2021
  • Vedoucí: Ing. Přemysl Písař, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Lenka Farkačová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Business Management and Corporate Finance

Práce na příbuzné téma