Mgr. Ondřej Daněk

Bakalářská práce

Dopady SZP EU na rozvoj zemědělství v západní části MAS Boskovicko PLUS

The Impacts of CAP EU on the development to agriculture in the western part of MAS Boskovicko PLUS
Anotace:
Bakalářská práce se nejdříve zabývá fyzicko-geografickými a socio-ekonomickými charakteristikami západní části MAS Boskovicko PLUS. Druhá část je zaměřena na zemědělství do roku 1989, transformaci zemědělství a na současný stav zemědělství studované oblasti. Součástí práce je také anketní šetření, které bylo provedeno u rozhodujících zemědělských firem v oblasti. Závěr práce je věnován změnám a dopadům …více
Abstract:
First part of this bachelor thesis is oriented on physical-geographic and social-economic characteristics of western part MAS in Boskovice. Second part is analyzing history and development of agriculture by year 1989, changes in agriculture production up to present time in above mentioned location. Part of this study is showing results of survey taken place in the most important agriculture farms in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 1. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 2. 2010
  • Vedoucí: doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta