Bc. Ondřej Sikora

Master's thesis

Sociokulturní problematika manažerské etiky v hotelnictví a její vlivy na vedení zaměstnanců

Socio-cultural issues of management ethics in the hotel industry and its impacts on the management staff
Abstract:
Diplomová práce se zabývá sociokulturními rozdíly manažerské etiky v oblasti hotelnictví, z pohledu samotných zaměstnanců a hlavně vrcholových manažerů. V úvodu jsou vymezeny pojmy kultury a multikulturních rozdílů a problémů s ním spojených v podniku. Dále je v práci popsán význam manažerské etiky, etiky jako součástí společenské odpovědnosti firem, a význam etického kodexu pro firmy. Druhá sekce …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the socio-cultural issues of management ethics in the hotel industry and its impacts on the management staff. The introduction defines the concepts of culture and multicultural differences and problems associated with it in the company. Furthermore, the importance of managerial ethics, ethics as part of corporate social responsibility and the importace of ethical cod efor …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2017
  • Supervisor: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze