Ing. Jana Havranová

Bakalářská práce

Sondová enterální výživa v onkologii

Tube enteral nutrition in oncology
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o využití sondové enterální výživy u onkologicky nemocných pacientů jako o možnosti zlepšení jejich nutričního stavu, jelikož právě tito pacienti jsou často ohroženi rozvojem malnutrice. Krátce se věnuje historii sondové výživy, definuje rozdíly mezi různými typy malnutrice, zabývá se problematikou změn v organismu u těchto pacientů a v hlavní části se dostává k samotným …více
Abstract:
This bachelor’s thesis treats the use of tube feeding in oncological patients as a chance to improve their nutritional status, since in these patients the risk of development of malnutrition is especially high. It shortly deals with the history of tube feeding, enumerates the differences between various types of malnutrition, describes the changes in the organism of these patients, and in the main …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2009
  • Vedoucí: MUDr. Milana Šachlová, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta