Bc. Kateřina Nováková

Bakalářská práce

Obec jako zřizovatel základní školy

Municipality as the founder of elementary school
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na oblast zřizování základních škol obcemi. Shrnuje povinnosti obce tak, aby byla splněna zákonná povinnost školní docházky. Následně popisuje přerozdělování finančních prostředků na jejich provoz ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje a rozpočtu obce. Dále popisuje alternativní finanční toky z dotačních programů Evropské unie. Práce se také zabývá činnostmi, které obec vykonává …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the establishment of primary schools by municipalities. Summarizes the obligations of the village so as to fullfil the legal obligations of school attendance. It also describes the redistribution of financial resources for their operation from the state budget, regional budget and the budget od the municipality. It also describes alternative financial flows from grant …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 9. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 10. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Marek Starý, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa