Mgr. Pavel Verner

Bachelor's thesis

Implementace regionální politiky ve Francii

The implementation of regional policy in France
Anotácia:
Práce se zabývá implementací regionální politiky Evropské unie ve Francii. Autor zkoumá hypotézu, zda je regionální politika EU integrální součástí regionální politiky Francie nebo zda je jejím pouhým doplňkem. Práce zkoumá strukturu francouzské regionální politiky, její aktéry i hlavní komunikační kanály, jejichž prostřednictvím mohou zájmoví aktéři prosazovat své zájmy. Na základě zkoumaných skutečnosti …viac
Abstract:
This final thesis inquires the implementation of the regional policy of the European Union in France. The author examines the assumption if the regional policy of the E.U. is an integral part of French regional policy or if it is only its supplement. This work investigates the strukture of French regional policy, its actors and its main communication channels that allow to these actors to pursue their …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2006
  • Vedúci: PhDr. Vít Dočkal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / odbor:
International Territorial Studies / European Studies