Jana Reháková

Diplomová práce

Vybrané zdroje financovania neziskovej organizácie ESN

Vybrané zdroje financovania neziskovej organizácie ESN
Anotace:
Práca sa zaoberá možnými zdrojmi financovania neziskovej organizácie ESN. V prvej časti sa nachádza definícia pojmov nezisková organizácia a občianske združenie, nasleduje predstavenie organizácie ESN na medzinárodnej, národnej a lokálnej úrovni. Druhá časť ponúka prehľad možných zdrojov ako je program Mládež v akcii, štrukturálne fondy EU, grant z MŠMT a nadácia. Praktickou časti je výskum realizovaný …více
Abstract:
This thesis focuses on possible financial resources of the ESN nonprofit organisation. First chapters define the following terms: nonprofit organization and civic society; afterwards the ESN organization on international, national and local levels is introduced. The second part of the thesis offers a review of the possible resources like the EU program Youth in Action, structural funds, grant from …více
Abstract:
Práca sa zaoberá možnými zdrojmi financovania neziskovej organizácie ESN. V prvej časti sa nachádza definícia pojmov nezisková organizácia a občianske združenie, nasleduje predstavenie organizácie ESN na medzinárodnej, národnej a lokálnej úrovni. Druhá časť ponúka prehľad možných zdrojov ako je program Mládež v akcii, štrukturálne fondy EU, grant z MŠMT a nadácia. Praktickou časťou je výskum realizovaný …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 12. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2010
  • Vedoucí: Alena Filipová
  • Oponent: Jiří Zeman

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/22192