Bc. Miroslava Kobzová

Bakalářská práce

Regionálna politika a štrukturálne fondy EÚ: koncept a aplikácia „place-based“ prístupu v reforme pre programové obdobíe 2014-2020

Regional Policy and Structural Funds in the EU: The Concept and Application of the “Place-Based“ Approach in the Reform of the 2014-2020 Programming Period
Abstract:
The thesis is considering and theoretically defining in its first part the concept of "place-based" approach as an important representative of the theoretical approaches to regional development policy. The aim of the thesis is to learn how this theoretical concept has been applied to the Barca's Report and to the reform of the EU regional policy for 2014-2020. A major source is the Barca's Report, …více
Abstract:
Úlohou práce bude v prvej časti teoreticky vymedziť koncept „place-based“ prístupu ako významného zástupcu teoretických prístupov k politikám regionálneho rozvoja. Cieľom práce je zistiť, ako bol tento teoretický koncept aplikovaný do Barcovej správy a do reformy regionálnej politiky EÚ pre obdobie 2014-2020. Významným zdrojom bude tzv. Barcova správa, ktorá bola podkladom pre tvorbu reformy regionálnej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D.
  • Oponent: Ph.D. Vratislav Havlík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií