Mgr. Veronika Novotná

Bakalářská práce

Didaktická jazyková hra jako zábavný prvek ve vyučování ruského jazyka (Návrh tematických jazykových her)

Didactic language game as funny element in teaching Russian language (Suggestion of thematic language games)
Anotace:
Bakalářská práce je věnována didaktickým jazykovým hrám ve výuce ruského jazyka. Teoretická část se zabývá základem teorie hry a její klasifikací. Současně je věnována význačnému pedagogovi J. A. Komenskému, který svými myšlenkami obohatil vývoj celé pedagogiky a didaktickou hru považuje za klíčovou podstatu ve výuce. Praktická část zahrnuje zmapování ruských učebnic a pracovních sešitů na českém trhu …více
Abstract:
The bachelor thesis is dedicated to didactic language games in russian language teaching. The theoretical part deals with a theory of games and its classification. Simultaneously it's dedicated to a significant pedagogue John Amos Comenius, who enriched the whole pedagogy with his ideas and consider didactic games to be key essence of the education. The practical part contains research of the russian …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Eva Doleželová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta