Mgr. Veronika Novotná

Bachelor's thesis

Didaktická jazyková hra jako zábavný prvek ve vyučování ruského jazyka (Návrh tematických jazykových her)

Didactic language game as funny element in teaching Russian language (Suggestion of thematic language games)
Abstract:
Bakalářská práce je věnována didaktickým jazykovým hrám ve výuce ruského jazyka. Teoretická část se zabývá základem teorie hry a její klasifikací. Současně je věnována význačnému pedagogovi J. A. Komenskému, který svými myšlenkami obohatil vývoj celé pedagogiky a didaktickou hru považuje za klíčovou podstatu ve výuce. Praktická část zahrnuje zmapování ruských učebnic a pracovních sešitů na českém trhu …more
Abstract:
The bachelor thesis is dedicated to didactic language games in russian language teaching. The theoretical part deals with a theory of games and its classification. Simultaneously it's dedicated to a significant pedagogue John Amos Comenius, who enriched the whole pedagogy with his ideas and consider didactic games to be key essence of the education. The practical part contains research of the russian …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 1. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 1. 2012
  • Supervisor: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
  • Reader: doc. PaedDr. Eva Doleželová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta