Xingyu Chen

Diplomová práce

Empirical Study of the Equity Premium Puzzle in China’s Stock Market

Empirical Study of the Equity Premium Puzzle in China’s Stock Market
Anotace:
Tato diplomové práce je zaměřena na jev známý jako equity premium puzzle (prémie vlastního kapitálu) a jeho přítomnost na čínském akciovém trhu. Premium equity puzzle vychází z neschopnosti standardních ekonomických modelů racionalizovat prémii vlastního kapitálu vypočítanou z historických dat na finančním trhu. Skutečná prémie je v puzzle mnohem větší než prémie odhadovaná standardním modelem oceňování …více
Abstract:
The focus of this thesis is on the equity premium puzzle in China’s stock market. The equity premium puzzle arises from the inability of standard economic models to rationalize the equity premium calculated from historical data in financial market. In the puzzle, the actual premium is much larger than the premium estimated by the standard capital asset pricing model. A unified conclusion on the presence …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2019
  • Vedoucí: Martina Novotná
  • Oponent: Kateřina Kořená

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava