Bc. Martina Fojtů

Master's thesis

Důsledky změn složení xylémové šťávy na rychlost transpirace rostlin

Effects of changes in xylem sap composition on the plant transpiration rate
Abstract:
V rostlině dochází při stresu z nedostatku vody ke zpomalení transpirace i růstu, a tyto změny jsou regulovány pomocí dálkových signálů. V dnešní době je známo, že se nejedná o izolované signály, ale spíše o jejich síť. Cílem mé diplomové práce bylo otestovat vliv vybraných potenciálních signálů a doplnit tak poznatky o mechanizmech regulujících transpiraci rostlin za sucha. Testovala jsem samostatné …more
Abstract:
In plants under water stress decreases of the transpiration rate and reduction in growth occur. These changes are controlled by long-distance signals. Nowadays, it is known that they are not isolated signals, but rather a network of signals. The aim of this thesis was to test the effect of selected potential signals and to expand knowledge of the mechanisms regulating transpiration of plants under …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2013
  • Supervisor: doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta