Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

transpirace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Důsledky změn složení xylémové šťávy na rychlost transpirace rostlin
 (Martina Fojtů)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xohfg/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Analýza vybraných znaků rostlin chmele ovlivňujících rychlost transpirace
 (Barbora Štrynclová)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nr8q5/ | Chemie / Biologie se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Vliv herbivorie na růst a transpiraci rostlin hrachu
 (Helena Steigerová)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yvthr/ | Biologie / Obecná biologie | Theses on a related topic

Studium vlivu stresových faktorů na fotosyntézu, vodivost průduchů a transpiraci brukve řepky olejky (Brassica napus L. var. napus)
 (Laura BICANOVÁ)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//h95eqt// | Učitelství pro základní školy / Přn-Chn | Theses on a related topic

Signalling mechanisms involved in regulation of water use in hop plants
 (Halyna Korovetska)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ktya4/ | Biologie (čtyřleté) / Anatomie a fyziologie rostlin | Theses on a related topic

Coppice as a new perspective for an adaptive forest management
 (Marko Stojanović)

2017, Disertační práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//sfobhx// | Lesní inženýrství / Pěstění lesa | Theses on a related topic

The response of sessile oak and Norway spruce to expected climate change
 (Daria Pozhidaeva)

2019, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//llwedy// | Lesnictví / | Theses on a related topic