Nikola Ptáčková

Bakalářská práce

Marketingový mix služeb hotelu The National

Marketing Mix Tools of the National Hotel
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá zlepšením marketingového mixu služeb hotelu The National. Cílem je navrhnout určitá doporučení, které budou pro hotel užitečné a povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti. Teoretická část zahrnuje výklad základních pojmů z oblasti marketingu hotelových služeb, marketingového mixu a konkurenceschopnosti. V praktické části je definována charakteristika hotelu The National a následně …více
Abstract:
This thesis deals with inmproving the marketing mix of services at The National hotel. The aim is to propose some recommendations that will be useful for the hotel and will lead to increasing competetitiveness. The theoretical part involves the interpretation of basic concepts of marketing of hotel services, marketing mix and competitiveness. The practical part is definened by the charakteristics of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016
Zveřejnit od: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Miloslava Kubíčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Ptáčková, Nikola. Marketingový mix služeb hotelu The National. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing