Mgr. Jindřich Kolda, Ph.D.

Disertační práce

Benediktinky u sv. Jiří na Pražském hradě v raném novověku

The Benedictine Nuns at the Prague Castle in the Early Modern Period
Anotace:
Práce na základě širokého archivního průzkumu představuje komunitu benediktinekz kláštera sv. Jiří na Pražském hradě v období dvou set let před jeho zrušením v roce1782. Důraz klade zejména na zmapování stěžejních momentů řeholního životajednotlivých sester i společenství jako celku. Vedle klíčových ceremoniálů, jako jsoupřijetí do řádu či pohřby, je přiblížena role významných činitelek komunity, zejménaabatyší …více
Abstract:
Based on the wide archive research the thesis presents the nuns community of the St.George monastery at the Prague Castle in the period of 200 years before its abolitionin 1782. It places emphasis on mapping the crucial moments of the order life ofindividual nuns and community as a whole. In addition of the key ceremonies asadmission to the order or funerals, the role of important community officials …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 6. 2019
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eDi134

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 17. 9. 2019
 • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Jakub Zouhar, Ph.D.
 • Oponent: Ivana Čornejová, Jaroslav Čechura

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 30. 9. 2019 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses lcsfl0 lcsfl0/5
30. 9. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.