Markéta PAVLÍKOVÁ

Bakalářská práce

Řízení lidských zdrojů v krizových centrech pro děti a mládež

Human resources management in Children's Crisis Care Centres
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o řízení lidských zdrojů a jejich rozdílů v jednom nestátním neziskovém a druhém státním neziskovém krizovém centru v České republice. Seznámení se s metodami, postupy a formami řízení lidských zdrojů. Formulace základních kategorií řízení lidských zdrojů. Definice krizových center, právního vymezení a systému krizové pomoci. Analýza a srovnání výsledků výzkumného šetření …více
Abstract:
The thesis deals with the management of human resources and its difference in the non-profit sector and the government sector in the crisis centers in the Czech republic. Make inquiries of methods, technologies and forms of the human resources management. Formulation of basic kategories of the human resources management. Definition of crisis centers, law delimitation and system of crisis help. Analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2011
Zveřejnit od: 4. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Dagmar Pitnerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PAVLÍKOVÁ, Markéta. Řízení lidských zdrojů v krizových centrech pro děti a mládež. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta