Bc. Martin Bezchleba

Bakalářská práce

Pracovní skupina a podniková kultura

Working team and corporate culture
Anotace:
Cílem mé bakalářské práce bylo využití shromážděných poznatků z předmětné oblasti při praktické aplikaci motivování pracovní skupiny od jejího založení, vývoje až po vyhodnocení efektivnosti této aplikace. Teoretická část bakalářské práce popisuje význam vytváření pracovní skupiny a podnikové kultury. Zaměřuji se na významné faktory ovlivňující rozvoj podnikové kultury. Praktická část bakalářské práce …více
Abstract:
The aim of my bachalor thesis was to use obtained information from objektive area to apply motivation of working group from establishment, progression till evaluation effectivity of mentioned application. The theoretical part of the bachelor thesis describes importance of working team formation and corporate culture. I target the most important factors influencing corporate culture development. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2008
  • Vedoucí: PhDr. Jan Rytina, CSc.
  • Oponent: PhDr. Jaroslav Jančík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance