Ing. Jan Nečas

Diplomová práce

Dopravní a přepravní opatření při optimalizaci tratě Brno hl. n. - Zastávka u Brna

Traffic and transport actions during optimalization of track Brno main station - Zastávka u Brna
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na řešení dopravních a přepravních opatření v železniční osobní dopravě při optimalizaci tratě Brno hl. n. ? Zastávka u Brna. Cílem práce je řešit problém dlouhodobé výluky při elektrifikaci a zdvoukolejnění tratě, zvolit optimální variantu dopravních výlukových opatření, efektivně navrhnout náhradní autobusovou přepravu, stanovit počet autobusů, navrhnout polohu a označení …více
Abstract:
This dissertation is focused on analysis of transport and shipping measures in railway passenger transport during optimalization of line Brno, main station - Zastávka u Brna. The goal of the dissertation is as follows: solving problems of long-term exclusion in electrification and double-line of route, choose the optimal option of transport exclusion measure, propose relief bus transport efficiently …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Nečas, Jan. Dopravní a přepravní opatření při optimalizaci tratě Brno hl. n. - Zastávka u Brna. Pardubice, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera