Bc. Lucie Borovská, DiS.

Diplomová práce

Dopady novely Zákona o veřejných zakázkách na činnost "oddělení 3" firmy WABO, s.r.o.

Effects of amendment Act of Public Contracts, the "Unit 3" firms WABO Ltd.
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá transparentní novelou zákona o veřejných zakázkách a jejími dopady na činnost firem účastnících se výběrových řízení. Téma je pojato spíše z praktického hlediska a je rozšířeno o vlastní zkušenosti z praxe. Chtěla bych zde poukázat, jak novela zákona ovlivnila trh s veřejnými zakázkami. Dopady novely jsou opakování nezadaných částí výběrových řízení, rušení výběrových …více
Abstract:
This dissertation is concerned with the transparent amendment of Act on Public contracts and its impacts on the activities of the companies participating in public tenders. This topic is taken rather from a practical viewpoint and it is extended by my own practical experiences. I would like to point out how the transparent amendment affected the market with public contracts. The impacts of the amendment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Josef Novák
  • Oponent: Ing. Jan Mertl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní