Bc. Lucie Borovská, DiS.

Master's thesis

Dopady novely Zákona o veřejných zakázkách na činnost "oddělení 3" firmy WABO, s.r.o.

Effects of amendment Act of Public Contracts, the "Unit 3" firms WABO Ltd.
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá transparentní novelou zákona o veřejných zakázkách a jejími dopady na činnost firem účastnících se výběrových řízení. Téma je pojato spíše z praktického hlediska a je rozšířeno o vlastní zkušenosti z praxe. Chtěla bych zde poukázat, jak novela zákona ovlivnila trh s veřejnými zakázkami. Dopady novely jsou opakování nezadaných částí výběrových řízení, rušení výběrových …more
Abstract:
This dissertation is concerned with the transparent amendment of Act on Public contracts and its impacts on the activities of the companies participating in public tenders. This topic is taken rather from a practical viewpoint and it is extended by my own practical experiences. I would like to point out how the transparent amendment affected the market with public contracts. The impacts of the amendment …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2014
  • Supervisor: JUDr. Josef Novák
  • Reader: Ing. Jan Mertl, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní