BcA. Michal Grombiřík, DiS.

Bachelor's thesis

Manažerské vyjednávání v oblasti hudebního umění

Managerial negotiations in the musical arts
Abstract:
Diplomová práce „Manažerské vyjednávání v oblasti hudebního umění“ pojednává o individuálním manažerském vyjednávání. V teoretické části popisuje jeho fáze, styly a strategie. Dále ve své praktické části porovnává a vysvětluje způsoby vyjednávání v kulturních institucích v artificiální a nonartificiální hudební oblasti. Specifikuje také prvky ve vyjednávání v oblasti hudebního umění.
Abstract:
Diploma thesis „ Managerial negotiations in the musical arts” deals with individual managerial negotiations. The theoretical part describes its phases, styles and strategies. Furthermore, in its practical part compares and explains how to negotiate in cultural institutions in artificial and non-artificial music. It also specifies the elements in the negotiations in the musical arts.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2016
  • Supervisor: PhDr. Andrea Mikotová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D., doc. Ing. MgA. Lucie Šilerová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/jm1es/