Lenka FIGUROVÁ

Bakalářská práce

Využití bakteriálního kmene Vibrio fischeri pro detekci toxických látek

The utilization of the bacterial tribe Vibrio fischeri for detection toxic substances
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá využitím bakteriálního kmene Vibrio fischeri pro detekci toxických účinků látek za použití dichromanu draselného jako standardu a čistírenského kalu jako reálného vzorku. Teoretická část práce je věnována stručnému popisu nejpoužívanějších testů toxicity jejich významu a rozdělení, dále pak základním informacím a charakteristice bakteriálního kmene Vibrio fischeri. Závěr …více
Abstract:
The Bachelor thesis deals with the utilization of the bacterial tribe Vibrio fischeri for detection of toxic effect of substances with using of potassium dichroman as a standard and sewage sludge as real sample. The theoretical part of the thesis comprises a brief description of the most widely used tests of toxicity, their significance and division. Basic information and characteristics of the bacterial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 6. 2010
Zveřejnit od: 9. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 8. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Hana Sezimová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FIGUROVÁ, Lenka. Využití bakteriálního kmene Vibrio fischeri pro detekci toxických látek. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.6.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 6. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta