Bc. Eliška Mezuláníková

Diplomová práce

Role PR v lifestylových magazínech: případová studie utváření mediálních rutin při výběru zdrojů

The role of PR in lifestyle magazines: a case study of forming source-based routines
Anotace:
Diplomová práce se zabývá rolí PR zdrojů informací při výběru zdrojů redakčního obsahu, konkrétně v lifestylových magazínech vydavatelství Burda Praha. Práce předkládá teoretické vymezení mediálních zdrojů informací a logiku jejich výběru, dále definuje pozici PR zdrojů informací v rámci novinářské práce, využívané komunikační kanály, koncept mediální organizace, mediálních rutin a charakterizuje lifestylové …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the role of PR sources in selecting sources of editorial content, particularly it focuses on the selection of sources in the lifestyle magazines of the publishing house Burda Praha. It submits theoretical definition of media sources and the logic of selecting process, it defines position of PR sources in the context of journalistic work, the communication channels, the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika