Theses 

Drogová závislost u adolescentů – Tereza DŮJKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Tereza DŮJKOVÁ

Bakalářská práce

Drogová závislost u adolescentů

Drug-related dependence in adolescents

Anotace: Definice návykových látek, drogové závislosti, adolescenta a jejich popis. Zpracování výzkumu s drogově závislými adolescenty se zaměřením na vztah drogové závislosti a sociálního okolí jedince. - Definovat návykové látky a drogovou závislost - Popsat osobnost a vývoj adolescenta - Realizovat, vyhodnotit výzkum a graficky jej znázornit.

Abstract: Addictive drugs definition, drugs addictions, adolescent and their description. Conduct research with adolescents depended of drugs with concentrating on social environment person. - Define the addictive drugs and the drugs addiction - Describe personage and development of adolescent - Conduct research, evaluate and graphically him represent.

Klíčová slova: droga, drogová závislost, adolescence, sociální okolí, výzkum drogově závislých

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 6. 2011
  • Zveřejnit od: 17. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2011
  • Vedoucí: Doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.6.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 6. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=21566 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

DŮJKOVÁ, Tereza. Drogová závislost u adolescentů. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 06:48, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz