Mgr. Markéta Pevná

Diplomová práce

Sociální konstrukce vlastní religiozity u pomáhajících pracovníků při práci s drogově závislými klienty v terapeutické komunitě

Social construction of own religiousness by helping workers with drug addicted clients in therapeutic community
Anotace:
Diplomová práce se zabývá sociální konstrukcí vlastní religiozity u pomáhajících pracovníků při práci s drogově závislými klienty v terapeutické komunitě. Zaměřuje se na to, jakým způsobem se může projevovat patologická a zdravá religiozita při práci s drogově závislými klienty a jaký je možný dopad těchto projevů na samotné pomáhající pracovníky i na jejich klienty. Teoretická část práce nejprve vymezuje …více
Abstract:
The thesis deals with social construction of own religiousness by helping workers with drug addicted clients in therapeutic community. It focuses on the way how the pathological and health religiousness can manifest in work with drug addicted clients and what is the possible impact of these manifestations on the helping workers and on their clients. Theoretical part at first defines the concept of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2016
  • Vedoucí: prof. PhDr. Libor Musil, CSc., Mgr. Jiří Vander, DiS.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Lenka Kříčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií