Jana BERÁNKOVÁ, DiS.

Bakalářská práce

Život klientů na oddělení sociálních lůžek v Nemocnici Jindřichův Hradec a.s. a Domu s pečovatelskou službou v Jindřichově Hradci

Clients´life at a ward with social beds in hospital Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. and in the Nursing Care Home in Jindřichův Hradec
Anotace:
Stáří je poslední etapou lidského života, hlavním úkolem stáří je dosáhnout integrity v pojetí vlastního života. Ideál aktivního stáří chápe jako dobu, kdy se lze věnovat aktivitám z mládí jako je sport, koníčky a paradoxně je stáří považováno za cenné, pouze pokud jsou staří lidé schopni naplnit kulturní ideál mládí. Ve své bakalářské práci se zaměřuji na porovnání života klientů na oddělení sociálních …více
Abstract:
Old age is the last stage of human life; the main task of old age is to reach integrity in terms of one´s own life. The ideal of active aging is understood as the time when it is possible to pursue one´s youth activities such as sport or hobbies; paradoxically, old age is considered as valuable only if old people are able to fulfil the cultural ideal of youth. In my thesis, I focus on comparing the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012
Zveřejnit od: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Petra ZIMMELOVÁ, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BERÁNKOVÁ, Jana. Život klientů na oddělení sociálních lůžek v Nemocnici Jindřichův Hradec a.s. a Domu s pečovatelskou službou v Jindřichově Hradci. Č. Bud., 2012. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 4. 5. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses lerapa lerapa/2
4. 5. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
4. 5. 2012
Bulanova, L.
5. 5. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.