Theses 

Kvalita života seniorů ve vybraných zařízeních ve Zlínském kraji – Bc. Klára Novotná

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Klára Novotná

Diplomová práce

Kvalita života seniorů ve vybraných zařízeních ve Zlínském kraji

Life Quality of Seniors Citizens in Particular Facilities of the Zlin Region

Anotace: Diplomová práce se zabývá kvalitou života seniorů ve vybraných zařízeních Zlínského kraje. V teoretické části jsou popsány základní informace o stáří, vymezení pojmu stáří a stárnutí, změny ve stáří, kvalita života seniorů, koncept zdravého stárnutí a poslední kapitola je zaměřena na umírání a smrt. Cílem praktické části diplomové práce je zjistit kvalitu života seniorů v domově pro seniory a v domě s pečovatelskou službou, a ty pak zhodnotit a porovnat. Zjišťování proběhlo kvalitativním výzkumem pomocí standardizovaného dotazníku kvality s názvem SQUALA.

Abstract: The diploma thesis deals with the quality of seniors' life in selected establishments of the Zlín Region. The theoretical part describes basic information about age, definition of age and aging, changes in old age, quality of seniors' life, concept of healthy aging and the last chapter is focused on dying and death. The aim of the practical part of the diploma thesis is to evaluate the quality of life of seniors in the home for the elderly and in the house with caregiver service and then to evaluate and compare this quality of life. Qualitative research using a standardized quality questionnaire called SQUALA.

Klíčová slova: SQUALA, sociální služby, domov pro seniory, dům s pečovatelskou službou

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Zuzana Hrnčiříková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal2.utb.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=48953 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Novotná, Klára. Kvalita života seniorů ve vybraných zařízeních ve Zlínském kraji. Zlín, 2018. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 6. 2019 11:04, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz