Bc. Klára Novotná

Diplomová práce

Kvalita života seniorů ve vybraných zařízeních ve Zlínském kraji

Life Quality of Seniors Citizens in Particular Facilities of the Zlin Region
Anotace:
Diplomová práce se zabývá kvalitou života seniorů ve vybraných zařízeních Zlínského kraje. V teoretické části jsou popsány základní informace o stáří, vymezení pojmu stáří a stárnutí, změny ve stáří, kvalita života seniorů, koncept zdravého stárnutí a poslední kapitola je zaměřena na umírání a smrt. Cílem praktické části diplomové práce je zjistit kvalitu života seniorů v domově pro seniory a v domě …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the quality of seniors' life in selected establishments of the Zlín Region. The theoretical part describes basic information about age, definition of age and aging, changes in old age, quality of seniors' life, concept of healthy aging and the last chapter is focused on dying and death. The aim of the practical part of the diploma thesis is to evaluate the quality of life …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Zuzana Hrnčiříková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Novotná, Klára. Kvalita života seniorů ve vybraných zařízeních ve Zlínském kraji. Zlín, 2018. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe