Ing. Jakub PRÜHER

Disertační práce

Gausovské procesy v identifikaci systémů a odhadu stavu

Gaussian Process Models in System Identification and State Estimation
Abstract:
Gaussian process regression is a Bayesian nonparametric model, which combines high expressiveness with tractable Bayesian inference. The first application of GP models in this thesis is the identification of nonlinear time-invariant systems affine in control with functional uncertainty. I develop a recursive GP system identification method and apply it in a functional dual adaptive control. In the …více
Abstract:
Regrese s gaussovským procesem je bayesovský neparametrický model, který slučuje vysokou flexibilitu s traktabilní bayesovskou inferencí. První aplikací GP modelů v této disertaci je identifikace nelineárních časově invariantních systémů afinních v řízení s funkcionální nejistotou. V disertaci navrhuji identifikační metodu s rekurzivním gaussovským procesem, kterou dále aplikuji ve funkcionálním duálním …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 6. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PRÜHER, Jakub. Gausovské procesy v identifikaci systémů a odhadu stavu. Plzeň, 2018. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Doktorský studijní program / obor:
Aplikované vědy a informatika / Kybernetika